Racestuff - Racing, Bilar & Motorer

Har du koll på alla trafikskyltar?

Runt om på alla våra vägar så finns det ju en hel del trafikskyltar och vägmärken. Det är ju rätt ba att ha koll på vad de alla betyder. I klippet ser du de 10 vanligaste skyltarna. Det finns cirka 325 olika slags vägmärken, inklusive tilläggstavlor som reglerar trafiken och hur du som trafikant ska uppträda. 

Vägmärken består av varningsmärken, väjningspliktsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken, lokaliseringsmärken, upplysningsmärken samt att det även finns symboler, tilläggstavlor och vägmarkeringar. 

Varningsmärken sätts upp för att varna för en fara. Av märket framgår det vilken typ av fara det gäller. Du bör vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke och möjligen sänka farten också.

Väjningspliktsmärken talar om hur väjningsreglerna fungerar.

Förbudsmärken informerar om att något är förbjudet. Förbudet gäller normalt fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Påbudsmärken är man alltid skyldig att följa. De kan till exempel ange vilken körbana som ska användas eller körriktningen på en viss väg. Ett påbudsmärke gäller fram till nästa korsning om inget annat anges i samband med märket.

Anvisningsmärkena informerar om reglerna som gäller på en viss väg. Normalt gäller märkena till ett slutmärke finns uppsatt.

Lokaliseringsmärken informerar om hur du kommer till en plats (stad, sjukhus, bensinstation med mera).

Upplysningsmärken informerar om en vägs framkomlighet och säkerhet.

Symboler används på lokaliseringsmärken och tilläggstavlor för att ange vilket fordon som avses.

Tilläggstavlor kompletterar informationen på ett annat vägmärke, det kan tex. vara tid och avstånd.

Trafiksignaler informerar om du ska köra eller stanna i en korsning eller annan trafiksituation.

Vägmarkeringar vägleder dig som trafikant. Vägmarkeringar kan förekomma i kombination med skyltar.

Andra anordningar och tecken av vakt ger dig information och anvisningar om saker som inte framgår av några andra vägmärken.

Polismans tecken, en polis, bilinspektör och vägtransportledare har rätt att ge tecken och anvisningar i situationer som trafikövervakning och trafikdirigering.

4 Feb 2022